U Svetištu i Župi Gospe Sinjske u petak 11. ožujka u 17 sati, započeo je molitveni projekt "Događanja 24 sata za Gospodina" i trajao je sve do subote 12. ožujka do 18 sati. U projektu su sudjelovale zajednice koje djeluju u Župi i Svetištu Gospe Sinjske: Franjevačka mladež, Franjevački svjetovni red, Neokatekumenske zajednice, Zajednica mladih, Marijin vijenac i udruga Cjelovit život. Molitvene susrete je animirala svaka od navedenih zajednica. Kroz navedeno vrijeme svi vjernici su imali prigodu za sakrament Pomirenja. Nadamo se da će ova inicijativa koju je pokrenulo Papinsko vijeće za promicanje nove evengalizacije i dalje se svake godine u korizmenom vremenu događati u Župi Svetištu Gospe Sinjske.