Sakrament ženidbe sklopili su:

 

1. Ante Barać i Antonia r. Barać

2. Ante Bilandžić i Ivana r. Liović

3. Šime Šimleša i Neli r. Gusić

 

Mladencima želimo da ih prati Božji blagoslov i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske. 

 

Vjencanje 10 svibnja 1 Vjencanje 10 svibnja 2 Vjencanje 10 svibnja 3