Sakrament ženidbe sklopili su:

 

1. Hrvoje Markulin i Anđela r. Radović

2. Ivan Marić i Danijela r. Živaljić

3. Damir Đapić i Ivana r. Blažević.

 

Mladencima želimo da ih prati Božji blagoslov i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske.

 

21 svibnja 2 21 svibnja 3