RED RADOSTI (Iv 15,9-11)
Ljubav, zapovijed, radost. Kada bi bilo lako za nas, narod koji je upoznao grijeh, povezati te tri stvarnosti, mi bismo bili već sretni. Ali Isusova objava silazi na teren nepovjerenja. Mi smo, da bismo imali radost, razdvojili te tri stvaranosti. Odijelili smo ljubav od zapovijedi.

Razdvojili smo zapovijed i radost. To smo učinili jer smo bili uvjereni da ćemo se osloboditi i biti radosni. Nama se čini da je radost koju naviješta Gospodin, previše uzvišena, ili je previše religiozna za naše svjetovne ukuse. Kako možemo biti veseli i zadovoljni jer ljubimo Boga i jer opslužujemo Njegove zapovijedi? Kako se možemo lišiti zadovoljstva da lažemo, da krademo, da se opijamo, da kušamo ili želimo „zabranjeni plod“, da prigušimo agresivni impuls, da uzmemo ono što nam život nudi bez previše skrupula, i tako dalje? Kako možemo smatrati da je radost posebno povezana s iskustvom susreta s Bogom, molitvom, ljubavlju? Nisu li to tipične radosti samostana? No, postavimo i ovo pitanje: zašto smo toliko nezadovoljni, nesretni, a činimo ono što nas volja?

Vjerovali mi ili ne, Isus nas ljubi onako kako Njega otac ljubi. To je vrhunac objavljivanja Boga ljubavi. Jedincata i potpuna ljubav koju Otac ima prema Sinu ista je onoj koju Sin ima prema nama, svojoj braći i sestrama. Ta ljubav, Božji život i izvor svega, nama je darovana u Sinu. Ta nas ljubav nevjerojatno unosi u trinitarni život. Tu možemo slobodno i radosno živjeti. Jedino tu možemo ponovno pronaći svoj identitet sinova i kćeri, braće i sestara. Čini nas sposobnima da donesemo plod, da ljubimo jedni druge samom Njegovom ljubavlju.

Zato nam Isus objašnjava da boraviti u Njegovoj ljubavi uključuje i opsluživanje zapovijedi. Te zapovijedi, koje čine da hodamo kako je On hodao, ustvari su jedincata zapovijed. To je zapovijed ljubavi koja pokreće i uređuje svako naše djelovanje. Ako ne ljubimo, ne boravimo u ljubavi. Boraviti u Njegovoj ljubavi za nas konkretno znači ljubiti kako On ljubi. Mi možemo ljubiti jer nas je On prvi ljubio. Možemo opsluživati Njegovu zapovijed jer je On izvršio Očevu zapovijed koji Ga je poslao da posvjedoči Njegovu ljubav prema nama. Isus je prvi čovjek koji boravi u Očevoj ljubavi. I mi boravimo u Njemu, u Njegovoj ljubavi, ako se ljubimo kako On nas ljubi. Potvrda da smo u  Njegovoj ljubavi dolazi nam od života u skladu s Njegovim životom.

Cilj Isusova djelovanja jest taj da nam priopći neizrecivu radost ljubavi koja je između Njega i Oca. Radost je izgled ljubavi koja živi u uzajamnosti. Raduje se onaj koji ljubi i koji je ljubljen. Tolika je ljubav bez radosti zato što nije ljubav ili nije uzvraćena ljubav. Radost, koja dolazi iz zajedništva ljubavi, kraj je objave. Vlastito je Bogu dati radost. Mi smo ljudi nezasitni radošću. Samo nam Bog daje onu beskrajnu radost koja je On sam, beskrajna ljubav. (fač)