Marija je prije svih vjekova izabrana za jedinstvenu ulogu. Ona je »uporna meta nauma vječnoga« (Dante, Raj 33, 3). Njezinu je pojavu na zemlji Bog brižno pripravio.Drugi vat. sabor veli: Knjige SZopisuju povijest spasenja, u kojoj se polagano pripravlja Kristov dolazak na svijet. I ti prvi dokumenti, kako se čitaju u Crkvi i kako se shvaćaju u svjetlosti daljnje i potpune objave, malo pomalo sve jasnije iznose lik žene, Spasiteljeve Majke (LG 55). Evo tih biblijskih mjesta koji se od­nose na Mariju.

MARIJA POSREDNICA SVIH MILOSTI

Isus Krist je naš jedini, svemogući posrednik kod nebeskog Oca. Apostol veli: Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je dao sebe samoga kao otkup za sve (1 Tim 2,5-6). Uz Isusa htio je Bog da kod njegova prijestolja bude posrednica i presveta Djevica. Ona je dala svijetu početnika milosti - Isusa. Ona je najuže sjedinjena s Kristom u djelu otkupljenja.

USKRSNU KAKO JE REKAO!

ALELUJA

SRETAN USKRS!

Uskrs. Ta, jedna jedina riječ sadrži čudesno otajstvo osobe Isusa Krista: anđeo je navijestio njegovo rođenje, Bog se rađa kao čovjek, naviješta čudesan nauk, prolazi proces osude, biva ubijen i teći dan je uskrsnuo.

Kod gotovo svih ukazanja uskrsloga Isusa svojima, kod apostola je prisutna radost i oduševljenje, ali istovremeno prisutan je i strah. Prestrašenim učenicima Isus obećava pomoć: «Evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor» (Lk 24,48). Skrenimo posebnu pozornost na riječi koje uskrsli Isusu upućuje učenicima. On govori o „Obećanju Oca“, kao i „Sili odozgor“, a jedeno i drugo se odnosi na Duha Svetoga.

Kad je Isus rastjerao trgovce, tražili su od njega znak kojim bi potvrdio pravo da to smije činiti. Na to im Isus odgovara: Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. Te Isusove riječi kao i sam čin izgona trgovaca iz hrama različito se tumače. Tako Meister Eckart u Isusovoj gesti čišćenje hrama vidi čišćenje srca. Srce, tj. čovjekova duhovna nutrina, hram je Božji. Taj hram je potrebno očistiti od idolopoklonstva: od ovisničke navezanosti na materijalna dobra; od pohlepe za vlašću; za čašću; za novcem; od raznoraznih ovisnosti; od podčinjenosti i podčinjavanja; od licemjera, itd.