Život je neprestano putovanje. Na tom putovanju nismo sami. Uskrsli nam je obećao: „Ja sam s vama sve do svršetka svijeta“. Naš život treba biti putovanje neprestanog uskrsnuća, kako bimo u Isusuovu uskrsnuće otkrili izvor mira, radosti i poticaj novosti života.

Isus se poslije uskrsnuća uputio na naše putove. Prisjetimo se pješačenja iz Jeruzalema u Emaus. Na tom putu susrećemo dvojicu Isusovih učenika pomirenih sa sudbinom: „Mi se nadasmo!“. Učenici su se nadali u prošlosti, ali ih sada obuzima žalost i beznađe. U to stanje žalosti, zbunjenosti i neizvjesnosti dolazi Isus: staje uz bok žalosnih ledenjaka. I malo pomalo led njihova srca se topi. Toplina slijedi u stopu hladnoću, svjetlo tamu. Svijet je potreban kršćanskog zanosa. Možemo zbog mnogih stvari strepiti i uzbuditi se, ali zanosimo se samo ako se u pameti ima jasnoća, a u srcu nježnost. Uskrsli je uz nas. Spreman nam je protumačiti da život ima smisla, da patnje nisu razdiranja agonije nego porođajni trudovi rađanja ljubavi, da život pobjeđuje nad smrću.

Na raskrižju Emausa, izgubljenosti, zbunjenosti, događa se zaigranost srca. Dobro srce dvojice kliče: «Ostani s nama!» I pozivaju ga za svoj stol. I pred njihovim očima maleno svratište pretvara se u veliki stol posljednje Večere. Slijepe se oči otvaraju. Otvrdlo srce se omekšava, raznježuje. Dvojica učenika pronalaze svjetlo i snagu ponovnog povratka u Jeruzalem.

Isus je na posljednoj večeri prije muke pokazao da je smisao Euharistije u služenju. Naš uskrsli Gospodin je u svojoj večeri naznačio put zajedništva s nama u gostoljubivosti. Gospodin slave pokazuje nam kako živjeti naša slavlja da znamo prati najmanjima umorne noge, ugošćavati srcem i djelom današnje potrebnike. Mi, onoliko koliko prihvaćamo siromašne gladne kruha, srca, nade i smisla, toliko pripravljamo prostor djelotvornosti Kristova iskustva. Tada možemo trčati putovima današnjega svijeta i svima naviještati veselu vijest da je Raspeti živ.

Stoga nam je uvijek potrebno moliti: Ostani s nama, uskrsli Isuse, jer večer sumnje i zabrinutosti pritišće naše srce i srce svakoga čovjeka, što možemo pobijediti i sebi i pomoći drugima samo s Uskrslim.