NAUČITI OD OCA (Iv 6,44-51)

Naš je istinski učitelj Bog. On nas poučava svojom riječju, kao što nas je svojom riječju stvorio učenicima. Njegova riječ je Riječ. To je Riječ koje je bila prije i nastavlja postojati. U Njoj stoji istina svega, a time i čitava istina ljudskosti nas ljudi. Otac nas poučava govoreći govor-Isus, koji je zadnji govor čovjeka o čovjeku. Otac nas uvlači u taj govor i zato nas vodi Isusu.

Tko ide Isusu, novom govoru, čuje nove stvari. Potrebno je jednostavno vjerovati. Tko god vjeruje Njemu i tko se približava govoru-Isusu, vjeruje Ocu. Njegov govor nije kozmička istina, nego istina koja direktno pada na našu kožu. Štoviše, direktno ulazi u naše srce. Njegov je cilj promijeniti naše srce. Još točnije, želi naše srce učiniti sposobnim za poznavanje. Dakle, želi nam dati novo srce. To preobražavajuće djelovanje ne odnosi se samo na neke vidove naše ljudskosti: na dobre osjećaje, na pravedne ideje ili ispravnu savjest. Otac u Isusu, s punim autoritetom i moću, izgovara našu obnovu, toliko važnu da se treba usporediti s rođenjem odozgor i uskrsnućem, da bismo imali neku ideju o čemu se radi. Na nama je da se u svojoj slobodi otvorimo toj obnovi. Istina, On nas je „stvorio bez nas, ali nas neće spasiti bez nas“.

Prihvaćanje Sina, Očev je dar. To je Njegovo najizvrsnije djelo. On privlači svakog čovjeka Sinu da postane sin. To privlačenje Oca, premda je otajstven, urođeno je svakom čovjeku, jer je Njegov sin. On djeluje u našem srcu privlačeći nas svjetlu i životu, prema Sinu u kojemu nam se daruje kao Otac. Ako je prije postojao zakon, ispisan na kamenim pločama, sada sami Bog piše u našim srcima svoju riječ. Ako slušamo to unutarnje privlačenje, prianjano Sinu i poznajemo Oca. Bez unutarnjeg je privlačenja apsolutno neshvatljivo kako možemo postati kršćani. Zasigurno ne putem indoktrinacije ili križarskih ratova.

Unutarnje privlačenje ne čini da direktno vidimo Oca. Vodi nas Sinu, jedinome koji vidi Oca i može nam Ga objaviti. Gledajući Isusa, vidimo Oca. Samo u Sinu možemo upoznati Oca, jer Ga se može upoznati ukoliko smo sinovi i kćeri. U biti, ne možemo upoznati ako ne ono što jesmo.

Ako kao sinovi i kćeri vjerujemo Sinu imamo život vječni. Imamo život Sina koji je isti onome Ocu. Život vječni, kruh života, kruh sišao s neba, je sami Sin koji nam daruje svoje zajedništvo s Ocem. On je živi i životni kruh, sposoban da nam prenese život. Život koji je u Njemu, isti je onome Oca. Isus je Riječ i tijelo, Bog i čovjek. Spasenje dolazi upravo od činjenice da je On istodobno Sin Čovječji i Sin Božji.

Otac nas je u Isusu poučio na jedinstven način da ne ostanemo zatvoreni u sebe, osobe nesposobne za univerzalnu ljubav. Blaženi mi ako se dopustimo poučiti od Boga. (fač)