Životopisi Franje, Klare i Elizabete Ugarske. Franjevačke vrednote: bratstvo, malenost, pravda i mir te poštovanje prirode.
Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda - dokument nada­hnuća.
Poznavanje Statuta Franjevačke mladeži - Frame. Obećanja u Franjevačkoj mladeži - Frami: sadržaj i obra­zloženje.

A. POČETNA FORMACIJA

Cilj:

Pomoći mladima da osluhnu Božji poziv u srcu i otkriju bratstvo Franjevačke mladeži - Frame kao prikladno okruženje za započinjanje ozbiljnog puta ostvarenja vla­stitoga poziva.

Metode:

Sudjelovanje na susretima bratstva Franjevačke mladeži - Frame.
Razmjena iskustava u manjim skupinama ili u parovima. Sudjelovanje u molitvi Franjevačke mladeži - Frame. Sudjelovanje u crkvenim aktivnostima Franjevačke mla­deži - Frame.
Sudjelovanje na područnim, nacionalnim i međunarod­nim susretima Frame.
Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutarnjenje, podržano u skupini.
Tematske rasprave u skupinama ili kratka, ciljana pre­davanja.

Sadržaji

Ljudski:

Načini gledanja i slušanja: drugih, prirode, samih sebe i Boga.
Analiza i procjena stvarnosti: ponajprije pozitivno, a tek onda negativno.
Posvijestiti svoj osobni život u odnosu na društvenu, po­litičku i crkvenu stvarnost.

Kršćanski:

Kršćanski ideal kao zdrava životna alternativa. Evanđelje - Radosna vijest za tebe. Vrijednost života od začeća do njegova prirodnog kraja. Konkretna Crkva kao zajednica svetih i grešnih.

Franjevački:

Tko su: Franjo, Klara i Elizabeta Ugarska? Stoje Franjevačka obitelj (redovnici, redovnice i svjetov­njaci)?
Što je Franjevačka mladež - Frama?

B. FORMACIJA ZA OBEĆANJA U FRAMI

Cilj:

Potpuno uključiti djevojke i mladiće u Bratstvo mladih, koje je sastavni dio Franjevačkoga svjetovnoga reda, u Franjevačkoj obitelji.

Metode:

Sudjelovanje na susretima bratstva Franjevačke mladeži - Frame.
Sudjelovanje u molitvi bratstva Franjevačke mladeži - Frame.
Sudjelovanje u crkvenim aktivnostima Franjevačke mla­deži - Frame.
Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutarnjenje, podržano u skupini.
Aktivno sudjelovanje na područnim, nacionalnim i me­đunarodnim susretima Frame.
Sudjelovanje na posebnim susretima za kandidate za obećanja.
Osobna pratnja vijeća mjesnoga bratstva Franjevačke mladeži - Frame, bratskoga animatora FSR-a i duhovnog asistenta.

Sadržaji

Ljudski:

Tehnike i načini samospoznaje.
Osobni rast, sposobnost uspostavljanja i održavanja me­đuljudskih odnosa, davanja, primanja i dijeljenja s dru­gima.
Upoznavati mogućnosti djelovanja i služenja bližnjima.

Kršćanski:

Oblici i elementi osobne i zajedničke molitve. Krist - novi čovjek, bližnji i prijatelj. Obraćenje kao obnova i preusmjerenje života. Slavljenje Euharistije.
Življenje jakih liturgijskih vremena (Došašće, Božić, Ko­rizma i Uskrs).

Franjevački:

Životopisi Franje, Klare i Elizabete Ugarske. Franjevačke vrednote: bratstvo, malenost, pravda i mir te poštovanje prirode.
Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda - dokument nada­hnuća.
Poznavanje Statuta Franjevačke mladeži - Frame. Obećanja u Franjevačkoj mladeži - Frami: sadržaj i obra­zloženje.

C. OBEĆANJA I RAZDOBLJE PRODUBLJIVANJA VLASTITOGA POZIVA

Cilj:

Pomoći mladima da prodube vlastiti poziv te krenu putem poziva u perspektivi konačnoga životnog opredje­ljenja.

Metode:

Sudjelovanje u svim aktivnostima bratstva Franjevačke mladeži - Frame.
Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutarnjenje, podržano u skupini.
Sudjelovanje na putujućim školama, područnim i nacio­nalnim susretima.
Sudjelovanje na susretima i slavljima FSR-a i drugih ogra­naka Franjevačke obitelji. Vježbe prepoznavanja i opredjeljenja. Osobna pratnja Vijeća mjesnoga bratstva Franjevačke mladeži - Frame, bratskoga animatora FSR-a i duhovnog asistenta.

Sadržaji:

Ljudski:

Metode shvaćanja i prihvaćanja samih sebe. Življenje afektivne uravnoteženosti. Odgovornost i kreativnost u služenju drugima. Razjašnjavanje motivacija (površinskih, dubinskih). Ljubav (ljubav i simpatija; različita očitovanja ljubavi). Metode grupne dinamike (npr. uočiti - vrednovati - djelo­vati).
Planiranje zajedničkih aktivnosti u skupini.

Kršćanski:

Pozivi u Bibliji.
Različita zvanja u svijetu.
Razlučivanje zvanja.
Isusova temeljna opredjeljenja.
Blaženstva i evanđeoski savjeti.
Poslanje laika u Crkvi.
Sakramenti i kako ih živjeti.
Kako analizirati stvarnost u svjetlu Evanđelja.
Kršćanski doprinos društvenom i političkom životu.

Franjevački:

Aktualnost Franje, Klare i Elizabete Ugarske. Izvori franjevačke duhovnosti. Spisi sv. Franje i sv. Klare. Povijest Franjevačke obitelji. Sadašnje stanje Franjevačke obitelji. Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetov­noga reda.
Statut Franjevačke mladeži - Frame. Franjevačko poimanje osobnosti. Svjetovnost i svjetovna franjevačka zauzetost. Franjevački doprinos miru, pravdi i zaštiti prirode.