4-opt

Svoj dar za izgradnju Radoške crkve možete dati u župnom uredu, samostanskoj porti ili uplatiti na račun župe Gospe Sinjske:

HR 8124070001100479212

DONATORI

2021. godina:

1. Grad Sinj – 300.000, 00 kn

2. Ministarstvo regionalnog i ruralnog razvoja 200.000,00 kn

3. Vjernici: 52.000 kn

 

2022. godina:

1. Petar Mažurin (Matin)

2. Anđa Župić ud. Petra

3. Marija i Božo Župić

4. Petar Župić

5. Stanko Župić

6. Obitelj Mladena Mažurina

7. Mirjana Biočić r. Ajduković

8. Ante Medvid (Čići)

9. N.N.

10. Obitelj Madunić

11. Obitelj Mate Mažurina pok. Petra

12. Ante i Branka Pavičić

Ukupno: 10.100 kn i 300 €

1-opt

2-opt