Fra Petar Filipović napisao je povijest Gospe Sinjske, koja se nalazi u velikom svesku „Archivium“, vezanom u kožu, na nešto više od šest velikih stranica, pod naslovom: Raspisanje od čudno­vate Prilike Blažene Divice Marie, koja se u varošu sinjskomu kod fratara Braće Manje Opsluženja svetoga oca Franćeška osobito štuje od fra Petra Filipovića es difinitura spisano godišta 1757.
Čitav tekst „Raspisanja“ štampao je o. Petrov 1922. godine u glasniku »Gospa Sinjska« I 38 ss., 50 ss., 72 ss., 87 ss.

Prigodom proslave 300. obljetnice dolaska naroda i franjevcima s Gospinom slikom iz Rame u Sinj, Glas Goncila u kolovozu 1987. g., donio je reportažu o proslavi: Bdjenje našega izlaska - 1687.-1987., koju je napiso don Živka Kustića. Donosimo taj tekst.