Započinjemo Tjedan molitve za duhovna zvanja. Zato zamolimo Oca nebeskog da pošalje u nas svoga Svetog Duha, da on vodi, krijepi i potiče našu volju kroz ovaj tjedan, ali i cijelog života, kako bi što bolje mogli odgovoriti na poziv Isusa Krista: „Molite Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju.“

Molimo Gospodina da u nama probudi sveti nemir, koji nam neće dati da nam bude svejedno hoće li biti duhovnih zvanja u našoj Crkvi. Koji nam neće dati da budemo ravnodušni hoće li biti onih koji nas hrane njegovim Tijelom, onih koji nam daruju Njegovo oproštenje, onih koji će nas tješiti nadom koja nam je od Njega zasjala kada budemo na času našeg prelaska u vječnost, onih koji će prema nama biti njegova ispružena ruka u ovom svijetu.

MOLITVA ZA SVEĆENIČKA I REDOVNIČKA ZVANJA
Isuse dobri Pastiru, Ti si došao da potražiš i usrećiš ono što se izgubilo. Osnovao si svećeništvo Crkveda kroz sva vremena nastave Tvoje djelo. Usrdno te molimo pošalji radnike u svoj vinograd, pošalji dostojne svećenike u svoju Crkvu, pošalji redovnike, pošalji redovnice. Daj da svi, koje si odvijeka izabrao za svoju službu, slijede Tvoj poziv i da se nitko nepozvan ne nametne tvojemu svetištu. Jačaj sve svećenike i redovnike u njihovom svetom zvanju. Blagoslovi im djela i napore. Učini da budu sol zemlje. Sol koja čuva od svakog kvarenja, svjetlost svijeta koja svim vjernicima svijetli riječju i primjerom. Podaj im mudrost, strpljivost i jakost da promiču Tvoju slavuda prošire u srcima ljudi Tvoje Kraljevstvoi privedu povjerene im duše k vječnom životu.Amen.

 

 

KRUNICA ZA DUHOVNA ZVANJA

 

ZA NOVI NAVJEŠTAJ EVANĐELJA

 

1. Isusovo uskrsnuće
Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen, zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim... (Mt 28, 6-7)

 

“Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svo­ju” (Lk 10, 2). Iz tih riječi vidi se briga Dobrog pastira za svoje ovce. On čini sve ”da život imaju, u izobilju da ga imaju” (Iv 10, 10). Nakon svoga uskrsnuća svojim će učenicima povjeriti odgovornost da nastave isto poslanje: Evanđelje navijeste ljudima svakog vremena.
Dok razmatramo o otajstvu Isusova uskrsnuća, molimo, po Marijinu zagovoru, posebno za mlade: da Gospodin između njih i danas pozove velikodušnih koji će dragovoljno ponuditi svoj život za posvemašnje služenje njegovu Kraljevstvu.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 


2. Isusovo uzašašće

Dok su očiju uprtih u nebo gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelu i rekoše im: ”Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo.” (Dj 1, 10-11)

 

Bez obzira na velike procese posvjetovnjačenja, danas se u svijetu zamjećuje širok zahtjev za duhovnošću, koji se velikim dijelom izražava upravo u obnovljenoj potrebi za molitvom (Nadolaskom trećeg tisućljeća, 33). U nju se uključuje i naša zajednička molitva Gospodinu da pošalje radnika u svoju žetvu.
Dok razmatramo o otajstvu Isusova uzašašća u nebo, molimo, po Marijinu zagovoru, za sve mjesne Crkve, kao i za svećeničke, redovničke i misionarske odgojne zavode, da stvaraju molitvene zajednice za duhovna zvanja i podržavaju u njima duh molitve.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

 
3. Isus šalje Duha Svetoga
Tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, da ispu­ni svu kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdijeliše se te nad svakog od njih siđe po jedan. (Dj 2, 2-4)

 

Molitva poprima posebnu vrijednost ako je vezana za žrtvu i trpljenje. Trpljenje, proživljeno kao dopuna onomu što u vlasti­tom tijelu nedostaje “mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu” (Kol 1,24), postaje oblik najuspješnijeg zagovora.
Dok razmatramo o otajstvu silaska Duha Svetoga nad Isusove učenike, molimo, po Marijinu zagovoru, za sve pozvane bolešću pogođene, da ujedinjuju svoje patnje s Kristovim i time doprinesu većoj svetosti duhovnih zvanja.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 


4. Marija uznesena na nebo

Ali Bog, bogat milosrđem ... nas, koji bijasmo mrtvi zbog grijeha, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima... (Ef 2, 4-6)

 

U središtu svih molitvenih poticaja stoji Euharistija. Presveti Oltarski sakrament poprima odlučujuće značenje za nastajanje zvanja i ustrajnost u njemu. Dobro je stoga da se euharistijskom slavlju pridruži klanjanje Presvetom i tako, na neki način, pro­dulji otajstvo misnog slavlja.
Dok razmatramo o otajstvu Marijina uznesenja u nebo, molimo, po njezinu zagovoru, za sve pozvane, da od Kristove otkupiteljske žrtve crpe snagu kako se nikad ne bi umorili naviještati Evanđelje.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 


5. Marija okrunjena u slavi

Na nebu se pojavi veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. (Otk 12, 1)

 

Sve bi kršćanske zajednice mogle postati “istinske škole molitve”, u kojima se moli da ne ponestane radnika u širokom području apostolskog djelovanja. Osim toga, potrebno je trajnom duhovnom brigom pratiti one koje je Bog pozvao i koji “prate Jaganjca kamo god pođe” (Otk 14, 4).
Dok razmatramo o otajstvu Marijina krunj
enja slavom, molimo, po njezinu zagovoru, za svećenike, redovnike i redovnice, pustinjake, posvećene djevice i članove svjetovnih instituta da ostanu vjerni do kraja.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

 

 

  ****

KRUNICA ZA DUHOVNA ZVANJA

 

ZA VELIKODUŠNOST U SLUŽENJU

 

1. Isusovo uskrsnuće
Ne bojte se! Znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen. (Mt 28, 5-6)

 

Brojni su ostavili roditeljski dom i sve što su imali te se posvetili Gospodinu služeći mu radeći u njegovu vinogradu. Htjeli su ne samo svojom riječju nego još više i primjerom vlastitog živo­ta donijeti Radosnu vijest svakom stvorenju. Međutim, uslijed svih zbivanja u svijetu i domovini, toliki među njima kao da su se pomalo umorili.
Dok razmatramo o Isusovu uskrsnuću, po Marijinu zagovoru molimo za naše biskupe, svećenike, redovnike i redovnice da se ne daju umoriti: u trenucima iskušenja i smetenosti neka ih podupre sigurnost Isusova uskrsnuća koje jamči da dobro na kraju uvijek pobjeđuje.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 


2. Isusovo uzašašće

Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak, i oblak ga ote očima njiho­vim. Dok su očiju uprtih u nebo gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelu i rekoše im: “Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo.” (Dj 1, 9-11)

 

Materijalistički nazor na svijet i život sve više zahvaća maha i među nama ubire svoj danak. Uvrježuje se dojam da čovjek vri­jedi samo onoliko koliko ima ili posjeduje… Pred očima tolikih mladih to zasjenjuje smisao svakoga duhovnog poziva. Ako među nama nema novih duhovnih zvanja, znači li to da nam ona ne trebaju?
Dok razmatramo o Isusovu uzašašću u nebo, po Marijinu za­govoru molimo za današnje roditelje: da se ne brinu samo što će jesti i piti, obući i obuti oni i njihova djeca te kako što više zaraditi nego da svoj pogled svagdano usmjeruju prema nebu i misle na Isusa koji nam je otišao pripraviti mjesto te obećao opet doći i tako prenose vjeru svojoj djeci.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 


3. Isus šalje Duha Svetoga

Dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, da ispuni svu kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdijeliše se te nad svakog od njih siđe po jedan. (Dj 2, 2-5)

 

Nakon Isusove smrti, njegovi učenici ostali su u zabrinutosti i strahu, što će od njih biti. Ako je tako završio njihov Učitelj, što će tek biti s njegovim učenicima?! I današnji predvodnici u Crkvi znaju se naći u sličnoj situaciji. Toliko puta čuju, vide i čitaju kako pojedinci ili određene skupine drvlje i kamenje bacaju na biskupe i svećenike, redovnike i redovnice, a i njihove bliže su­radnike, one koji su im pri ruci.
Dok razmatramo o silasku Duha Svetoga nad apostole, po Marijinu zagovoru molimo za naše biskupe i svećenike, redovnike i redovnice, osobito za naše župnike, njihove pomoćnike i suradnike: da se svagdano znaju povlačiti na molitvu i razmatranje i u tim se trenucima ispunjati novom snagom, odvažnošću i hrabrošću za rad u vinogradu Gospodnjem.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

 
4. Marija uznesena na nebo
Ali Bog, bogat milosrđem ...s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvan­redno bogatstvo milosti svoje dobrotom prema nama u Kristu Isusu. (Ef 2,4-7)

 

Majka Gospodinova sve svoje nade stavila je u Gospodina i nje­mu se u potpunosti stavila u službu. Međutim, brojni mladići i djevojke našeg vremena kao da nemaju jasne vizije svoje budućnosti. Istina, pohađaju škole i fakultete, toliki ih i završe, ali kasnije… Dio se odluči za brak, brojni se u njemu brzo umore, a tolikima na pamet i ne pada. Ostaju stari momci i djevojke… A kako bi dobro došli Crkvi da su izabrali duhovni poziv!
Dok razmatramo o Marijinu uznesenju u nebo, po njezinu za­govoru molimo za naše mlade: ako se već toliki ne odlučuju ni za brak niti za duhovni poziv, da ozbiljno razmisle ne zove li ih zaista Gospodin da mu se posvete u duhovnom zvanju i veliko­dušno mu se odazovu.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

5. Marija okrunjena u slavi
Na nebu se pojavi veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. (Otk 12, 1)

 

Bog i Božji blagoslov najveće su bogatstvo koje čovjek može posjedovati. Majka Isusova Bogu se predala nepodijeljena srca i velikodušno mu se stavila u službu čitavim svojim bićem. Zato je na kraju uživala vječnu slavu. Posvjetovnjačeni svijet u koje­mu živimo za to sve manje ima sluha i smisla.
Dok razmatramo o Marijinu krunjenju u nebeskoj slavi, po nje­zinu zagovoru molimo za one koji se spremaju služiti Bogu kao svećenici i redovnici ili mu se posvetiti ostajući u svijetu: da se ne daju smesti pred poteškoćama na koje nailaze u svagdanjem životu i zamamnostima ovoga svijeta nego radije gledaju na vječnost i ono što im je obećano.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

*****

 

 KRUNICA ZA DUHOVNA ZVANJA

 

DA ODGOVORE KAD BOG ZOVE

 

1. Isusovo uskrsnuće
On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen, zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim… (Mt 28, 6-7)

 

Božanski Učitelj osobno je pozvao Apostole ”da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle” (Mk 3, 14-15); oni su, sa svoje strane, pridružili sebi druge učenike, vjerne su­radnike u misijskoj službi. I tako su se bezbrojne čete svećenika i posvećenih osoba u Crkvi, odgovarajući na Gospodinov poziv i poslušni djelovanju Duha Svetoga, u tijeku stoljeća stavile u potpunu službu evanđelja.
Dok razmatramo o Isusovu uskrsnuću od mrtvih, zahvalimo Gospodinu za sve koji su se odazvali na njegov poziv i stavili se potpuno u službu evanđelja, i molimo, po Marijinu zagovoru, da i danas nastavi sazivati radnike u svoj vinograd koji će mu se velikodušno odazvati.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

2. Isusovo uzašašće
Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo. (Dj 1, 11)

 

Katekizam Katoličke Crkve prikladno podsjeća da slobodni Božji poticaj zahtijeva slobodan čovjekov odgovor. I to pozitivan odgovor koji uvijek pretpostavlja prihvaćanje i sudjelovanje u planu što ga Bog ima za svakoga; odgovor’koji prihvaća poticaj Gospodinove ljubavi i koji za onoga koji je pozvan treba postati moralna obvezujuća nužnost, zahvalno poštovanje Boga i potpuna suradnja u planu što ga On provodi u povijesti (br. 2062).
Dok razmatramo o Isusovu uzašašću na nebo, po Marijinu za­govoru molimo za sve koje je Gospodin pozvao: da pozorno slušaju i mudro razlučuju, velikodušno i spremno prianjaju uz božanski plan, te ozbiljno produbljuju ono što je svojstveno svećeničkom i redovničkom pozivu kako bi na njega odgovorili na odgovoran i osvjedočen način.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

3. Isus šalje Duha Svetoga
I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdijeliše se te nad svakog od njih side po jedan. Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima... (Dj 2, 3-4)

 

Razmatrajući euharistijsko otajstvo koje na vrhunaravni način izražava slobodni dar Očev u osobi jedinorođenoga Sina za spasenje ljudi, te Kristovo potpuno i poslušno predanje da do kraja popije “kalež” Božje volje (usp. Mt 26, 39), bolje shvaćamo kako “povjerenje u Božji poticaj” oblikuje i daje vrijednost “ljudskom odgovoru”.
Dok razmatramo o silasku Duha Svetoga, po Marijinu zagovoru molimo za sve Isusove službenike: da vjeruju da je u euharistijskom slavlju sam Krist onaj koji djeluje u onima koje je izabrao; nekih on podupire da njihov odgovor prijeđe u odnos povjerenja i zahvalnosti koji raspršuju svaki strah.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

4. Marija uznesena na nebo
Ali Bog, bogat milosrđem ... nas, koji bijasmo mrtvi zbog grijeha, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima... (Ef 2, 4-6)

 

Splet ljubavi između božanskog poticaja i ljudskog odgovora prisutan je, na zadivljujući način, i u pozivu na posvećeni ži­vot. “Evanđeoski savjeti Bogu posvećene čistoće, siromaštva i poslušnosti - kako su utemeljeni u riječima i primjerima Gospodinovim i kako ih apostoli, crkveni oci, naučitelji i pastiri preporučuju - božanski su dar koji je Crkva primila od svojega Gospo­dina i koji njegovom milošću uvijek čuva” (Lumen gentium, 43).
Dok razmatramo o Marijinu uznesenju na nebo, po njezinu za­govoru molimo za sve Bogu na poseban način posvećene: da im Isus bude model potpuna predanja i pouzdana prianjanja uz volju Očevu prema kojemu mora stremiti svaka posvećena osoba.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

5. Marija okrunjena u slavi
Na nebu se pojavi veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. (Otk 12, 1)

 

Uzoran ljudski odgovor, prepun povjerenja u Božji poticaj, velikodušnije i potpuni “amen” Djevice iz Nazareta, izgovoren s poniznim i odlučnim prianjanjem uz planove Svevišnjega, što ih je prenio nebeski glasnik (usp. Lk 1, 38). Njezin spreman “da” omogućio joj je da postane Majka Božja, Majka našega Spasitelja. Nakon prvoga “Neka mi bude” (Lk 1, 38), Marija ga je morala ponavljati još mnogo puta sve do trenutka Isusova razapinjanja na drvu križa…
Dok razmatramo o Marijinu krunjenu u nebeskoj slavi, njoj koju je Isus s križa i nama ostavio za Majku povjerimo sve one koji zamjećuju Božji poziv da krenu putem ministerijalnog svećeništva ili u posvećeni život: da se velikodušno odazovu.
Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu...

 

Zdravo, Kraljice...

 

Litanije