Ženidbeni navještaj: Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:

 

1. Ante Jagnjić, sin Marinka i Anke r. Marić, mladić iz Gale i Anđela Bitunjac, kći Ante i Dunje r. Poljak, djevojka iz Sinja. Vjenčanje u petak, 10. svibnja u Sinju.

2. Mirko Grgat, sin Mate i Marije r. Bilokapić, mladić iz Otoka i Tina Modrić, kći Petra i Tanje r. Poljak, djevojka iz Glavica. Vjenčanje u petak, 10. svibnja u Sinju.

3. Nikola Pavlović, sin Antuna i Nade r. Vučemilo, mladić s Radošića i Lucija Kotromanović, kći Josipa i Anite r. Ćurković, djevojka iz Brnaza. Vjenčanje u petak, 10. svibnja u Sinju.

4. Ante Abram-Vuletić, sin Šimuna i Nade r. Banović, mladić sa Suhača i Marijana Labrović, kći Branka i Ive r. Gašpar, djevojka iz Glavica. Vjenčanje u subotu, 11. svibnja u Sinju.

5. Josip Šušnjara, sin pok. Mladena i Sande r. Tomić, mladić s Jasenskog i Lucijana Grubišić, kći Duje i Vesne r. Marić, djevojka iz Trilja. Vjenčanje u subotu, 11. svibnja u Trilju.