Međunarodni znanstveni skup
o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. godine

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP O 300. OBLJETNICI

SLAVNE OBRANE SINJA 1715. GODINE

(1715. - 2015.)

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 12. svibnja 2015.

Sinj, 14.-17. svibnja 2015.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE 300th ANNIVERSARY

CELEBRATION OF THE GLORIOUS DEFENCE OF SINJ 1715

(1715 - 2015)

Zagreb, The Croatian Academy of Sciences and Arts, May 12, 2015

Sinj, May 14-17, 2015

 

*******

 

 

PROGRAM U ZAGREBU / CONFERENCE PROGRAMME, ZAGREB

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / The Croatian Academy of Sciences and Arts

Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11

UTORAK, 12. svibnja 2015. u 18 sati / TUESDAY, May 12, 2015, 18:00

Pozdravna riječ / Welcoming words and introduction

-        Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

-        Dr. Stipe Jukić, predsjednik Viteškog alkarskog društva

-        Fra Petar Klapež, gvardijan Franjevačkog samostana u Sinju

-        Ivica Glavan, gradonačelnik grada Sinja

Glazbeni program / Music Programme

Muški zbor Hrvatske radiotelevizije

Jakov Gotovac, Koledaza muški zbor i komorni ansambl

1 - Koledari dolaze

2 - Koledari pred kućom

3 - Koledari u kući

4 - Koledari u kolu

5 - Koledari odlaze

Dirigent: Tonči Bilić

Izlaganja i projekcije / Lectures and film projections

- Akademik Nikša STANČIĆ, Sinjska krajina na prijelazu 17. i 18. stoljeća

- Akademik Ivan ARALICA, O tri romana vezana uz sliku Gospe Sinjske i Alku

Projekcija dijela dokumentarnog filma Stella maris Dalmacije I. autorice dr. sc. Hrvojke Mihanović Salopek

Documentary film projection Stella maris Dalmacije I. Hrvojka Mihanović Salopek, film director

- Prof. dr. sc. Josip VRANDEČIĆ, Obrana Sinja 1715. prema izvještajima Mletačke nuncijature

- Dr. sc. Marko RIMAC - doc. dr. sc. Josip DUKIĆ, Najstariji izvještaj opsade Sinja 1715. Godine

- Prof. dr. sc. Miroslav AKMADŽA, Gospa Sinjska i Alka u komunističkom razdoblju

Projekcija dokumentarnog filma Mirna ruka i srida pada! redatelja Đure Gavrana

Documentary film projection Steady hand and the Alka is struck! Đuro Gavran, film director

Domjenak / Gala dinner

 

 

*******

 

II.  Program u Sinju

14.-17. svibnja 2015.

PROGRAM U SINJU / PROGRAMME, SINJ

ČETVRTAK, 14. svibnja 2015. / THURSDAY, May 14, 2015

Franjevačka samostanska dvorana / The Franciscan Monestary Hall

9.00

Otvorenje znanstvenoga skupa / Opening of the Conference

Pozdravne riječi / Welcoming words and introduction

Predavanja o Sinju i Cetinskoj krajini / Lectures on Sinj and the cetinska krajina

10.00-11.30

(Voditelji / Moderators: Josip Grbavac, Josip Dukić, Frano Strikić)

- Ante BIRIN (Zagreb), Cetinska županija - baština Nelipčića

- Nenad MOAČANIN (Zagreb), Zagora u razdoblju osmansko-turske vlasti:

prema novim spoznajama iz povijesti Sinja i Cetinske krajine

- Lovorka ČORALIĆ (Zagreb) - Filip NOVOSEL (Zagreb),

Gradivo za povijest Sinja i Cetinske krajine u 18. stoljeću

prema istraživanju u Mletačkome državnom arhivu

- Marko RIMAC (Split), Mletački katastar Sinja 1705. godine

- Josip VRANDEČIĆ (Split), Obrana Sinja 1715. prema izvještajima Mletačke nuncijature

11.30 Stanka / Break

12.00-13.00

(Voditelji / Moderators: Josip Grbavac, Josip Dukić, Frano Strikić)

- Marko RIMAC (Split) - Josip DUKIĆ (Split), Najstariji izvještaj opsade Sinja 1715. godine

- Edi MILOŠ (Split), Sinj i Cetinska krajina za francuske uprave u Dalmaciji (1806.-1813.)

- Marko TROGRLIĆ (Split), Sinj i njegove proslave u habsburškoj Dalmaciji (1814.- 1918.)

13.00 Pauza za ručak / Lunch break

16.00-17.30

(Voditelji / Moderators: Anđelko Akrap, Ante Birin, Marko Trogrlić)

- Stjepan ĆOSIĆ (Split), Sinj i Vrlika u putopisu A. A. Patona iz 1846.

- Ivan BULIĆ (Zagreb), Sinj i Cetinska krajina u kontekstu

državno-pravne preobrazbe 1918. godine

- Anita LIBRENJAK (Sinj), Likovni prikazi sinjskoga Grada od 17. do 19. stoljeća

- Anđelko AKRAP (Zagreb), Demografski tokovi na prostoru

Cetinske krajine od početka 19. do početka 21. stoljeća

- Miljenko BULJAC (Sinj), Fortis i Lovrić - istomišljenici, a ne antipodi

17.30 Stanka / Break

18.00-18.30

(Voditelji / Moderators: Anđelko Akrap, Ante Birin, Marko Trogrlić)

- Vlado ŠAKIĆ, Stanko RIHTAR, Mateja ŠAKIĆ (svi iz Zagreba), Identitet

stanovnika Cetinske krajine

- Jasna ĆURKOVIĆ NIMAC - Marko MARINIĆ - Stipan TADIĆ

(svi iz Zagreba), Obilježja religijskog identiteta stanovnika Cetinske krajine

19.00

Sv. misa u Svetištu Gospe Sinjske

predvodi splitsko-makarski nadbiskup msgr. Marin Barišić

The Holy Mass celebration at the Sanctuary of Our Lady of Sinj to be celebrated

by msgr. Marin Barišić, the Archbishop of Split-Makarska Archdiocese

20.00

Koncert u Svetištu Gospe Sinjske / Concert, the Sanctuary of Our Lady of Sinj

Zbor Brodosplit / The Brodosplit Choir

 

 

*******

 

 

PETAK, 15. svibnja 2015. / FRIDAY, May 15, 2015

- Franjevačka samostanska dvorana / The Franciscan Monastery Hall

- Alkarski dvori / the Alka Knights’Court

Predavanja se održavaju istovremeno / parallel sessions

A. Franjevačka samostanska dvorana / The Franciscan Monastery Hall

Predavanja o Gospi Sinjskoj / Lectures on Our Lady of Sinj

(Voditelji / Moderators: Vicko Kapitanović, Ante Mateljan, Miroslav Akmadža)

9.00-11.00

- Vicko KAPITANOVIĆ (Split), Fra Petar Filipović i njegovo Raspisanje od

časne prilike Blažene Djevice Marije, Sinj, 1757.

- Domagoj RUNJE (Split), Teološka interpretacija turske opsade Sinja 1715.

- Domagoj VOLAREVIĆ (Split), Način i uprava oni posala koji se priko godišta

čine u ovoj crkvi B. D. Marije od milosti u varošu sinjskomu upisan 1752.

- Ante MATELJAN (Split), Milosti Gospe Sinjske - Svjedočanstva u listu “Gospa

Sinjska – Glasnik Marijine slave” (1922.-1943.)

- Hrvoje RELJA (Split), Majka od milosti - Posrednica svih milosti

- Darka BILIĆ (Split), Nacrti samostana i crkve Gospe Sinjske

- Milko BRKOVIĆ (Zadar), Devet pergamena u arhivu sinjskih franjevaca

- Miroslav AKMADŽA (Zagreb), Gospa Sinjska i Alka u komunističkom razdoblju

11.00 Stanka / Break

11.30-12.30 Predavanja /Lectures

(Voditelji / Moderators: Vicko Kapitanović, Ante Mateljan, Miroslav Akmadža)

- Hana Breko KUSTURA (Zagreb), “Na čast i slavu Gospi Sinjskoj...” - Kantuali

fra Petra Kneževića u svjetlu novih spoznaja

- Dušan MORO (Split), Teološke i mariološke rasprave u Markovićevo vrijeme i

njegov doprinos štovanju Čudotvorne Gospe Sinjske i njezine slike

- Gabrijel Hrvatin JURIŠIĆ (Sinj), Mučenici i Božji ugodnici Cetinske krajine

- Petar LUBINA (Split), Crkve i kapele posvećene Gospi Sinjskoj u domovini i u svijetu

13.00 Pauza za ručak / Lunch break

16.00-17.00 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Gabrijel Hrvatin Jurišić, Radoslav Tomić, Ivan Bošković)

- Radoslav TOMIĆ (Split), Umjetnička oprema crkve i samostana

Gospe Sinjske tijekom 18. stoljeća (oltari, slike, štukatura)

- Ivan BOŠKOVIĆ (Split), Gospa Sinjska i Alka u književnosti

- Stipica GRGAT (Split), Glazbeni život u svetištu Gospe Sinjske, franjevačkom sjemeništu i gimnaziji

17.00 Stanka / Break

17.30-18.30 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Gabrijel Hrvatin Jurišić, Radoslav Tomić, Ivan Bošković)

- Stipan TROGRLIĆ (Pula), Sinj, Gospa Sinjska i Sinjska krajina u

historiografskim radovima Josipa Solde

- Blaž TOPLAK (Sinj), Glasila Gospe Sinjske

- Šimun BILOKAPIĆ (Split), Stabilnost obitelji u svijetu koji se mijenja

19.00 Misno slavlje u Svetištu Gospe Sinjske / the Holy Mass celebration

20.00 Koncert u Svetištu Gospe Sinjske / Concert, the Sanctuary of Our Lady of Sinj

Zbor časnih sestara milosrdnica (Split) / The Religious Sisters of Mercy Choir, Split

 

 

*******

 

PETAK, 15. svibnja 2015. / FRIDAY, May 15, 2015

B. Alkarski dvori / the Alka Knights’Court

Predavanja o Sinjskoj alci / Lectures on the Sinjska Alka

9.00-11.00 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Milan Bešlić, Josip Dukić)

- Francesco OBINO (Oristano, Italija), Sartiglia iz Oristana i Sinjska alka

- Joško BELAMARIĆ (Split), Sinjska Alka - kontinuitet u promjenama

- Ivan KOZLICA (Zagreb), Alka i ratovi Dvadesetog stoljeća

- Miljenko PEKIĆ (Beograd), Alkari u Beogradu 1921. i 1922. godine

- Boris STAMENIĆ (Zagreb), Proslava 250. Sinjske alke kao pozornica ideološke reprezentacije

- Željko RADIĆ (Split), Pravna analiza akarskih statuta i pravilnika

- Mario BRAUN (Zagreb), Restauracija i izrade replika (kopija) alkarskih odora

i opreme u Hrvatskom restauratorskom zavodu

- Zvonimir JAKOBOVIĆ (Zagreb), Sinjska alka i njezine izmjere

11.00 Stanka / Break

11.30-12.30 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Željko Radić, Smiljana Pivčević)

- Igor ŠIPIĆ (Split), Doprinos Šime Jurića proučavanju Sinjske alke

- Stipe JUKIĆ (Sinj) - Ante KUZMANIĆ (Split), Alkarski dvori - Muzej Sinjske alke

- Marina PERIĆ KASELJ (Zagreb), Diskursi o Sinjskoj alci u iseljeništvu: utjecaji i identifikacijska simbolika

- Ana-Marija VUKUŠIĆ (Zagreb), Alka i UNESCO: reprezentativnost, zajedništvo?

13.00 Pauza za ručak / Lunch break

16.00-17.00 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Jakov Žižić, Ivan Kozlica)

- Aleksandar JAKIR (Split), Govori alkarskih vojvoda između 1990. i 2014. godine

- Lidija BAJUK (Zagreb), Od cvijeta do koplja

- Danijel RAFAELIĆ (Zagreb), Sinjska alka i film

- Milan BEŠLIĆ (Zagreb), Alka u hrvatskoj umjetnosti

17.00 Stanka / Break

17.30- 18.30 Predavanja / Lectures

(Voditelji / Moderators: Jakov Žižić, Ivan Kozlica)

- Jakov ŽIŽIĆ (Zagreb), Modernizacija Alke. Povijesni pregled i perspektive

- Smiljana PIVČEVIĆ (Split), Alka kao turistički resurs - Stanje, mogućnosti i dileme

- Božo SKOKO (Zagreb), Mogućnosti i načini brendiranja Sinja te važnost Gospe Sinjske

i Sinjske alke u tom procesu

18.30 Projekcija dokumentarnog filma Mirna ruka i srida pada!

redatelja Đure Gavrana

Documentary film projection Steady hand and the Alka is struck!

Đuro Gavran, film director

19.00 Misno slavlje u Svetištu Gospe Sinjske / the Holy Mass celebration

20.00 Koncert u Svetištu Gospe Sinjske / Concert, the Sanctuary of Our Lady of Sinj

Zbor časnih sestara milosrdnica (Split) / The Religious Sisters of Mercy Choir, Split

 

*******

 

SUBOTA, Vanjska proslava Uzašašća, 16. svibnja 2015. /

SATURDAY, The Feast of the Ascension, May 16, 2015

10.30 Misno slavlje kod crkve Sv. Spasa u Cetini

predvodi splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić;

misno slavlje prati Mješoviti zbor crkve Gospe od zdravlja iz Splita

The Holy Mass celebration, The Church of the Holy Saviour, Cetina

to be celebrated by mons. Marin Barišić, the Archbishop of Split-Makarska Archdiocese

the Mixed-Voice Choir of Our Lady of Health Split singing

Sinj, Trg Franje Tuđmana / Franjo Tuđman Square, Sinj

20.00 KUD-ovi Cetinske krajine / Folk ensembles from the Cetinska krajina

22.00 Koncert Marka Perkovića Thompsona / Concert

 

 

*******

NEDJELJA, 17. svibnja 2015 / SUNDAY, May 17, 2015

10.00 Sveta misa na završetku simpozija - predvodi prof. dr. sc. Željko Tanjić,

rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

the Holy Mass, closing of the Conference

to be celebrated by prof. Željko Tanjić, PhD, rector of the Croatian Catholic University

misno slavlje prati Mješoviti zbor Svetišta Gospe Sinjske /

the Mixed-Voice Choir of Our Lady of Health Split singing

12.30 Svečani ručak u hotelu Alkar / Gala lunch, Hotel Alkar