Djelitelji Krizme 13

Ususret slavlju podjele sakramenta Krizme u Župi Gospe Sinjske koje će se održati 30. travnja i 1. svibnja za 280 kandidata, u crkvi Gospe Sinjske održan je susret djelitelja Krizme sa kandidatima, roditeljima, kumovima i katehetama.

Djelitelji Krizme 3

U ponedjeljak 25. travnja, u crkvi Gospe Sinjske susret je vodio dr. don Alojzije Čondić, profesor pastoralne teologije na KBF-u u Splitu i djelitelj Krizme u nedjelju 1. svibnja. Nakon prigodne molitve koju je predvodio župnik fra Ante Bilokapić, krizmanicima se obratio don Alojzije Čondić. Kandidate je pozvao da budu hrabri u življenju i svjedočenju vjere. Koristeći se slikom društvene mreže facebook, na kojoj mnogi mladi stječu nove prijatelje te s njima dijele svoj status i fotografije, pozvao ih je da tako i oni budu otvoreni za Isusa i da mu otvore svoj životni prostor. Don Alojzije je to potkrijepio izrazom "face" i "book" želeći naglasiti da u prijateljstvu sa Isusom otkrivamo njegovo milosrdno lice, a u Riječi Božjoj vjeru i istinu koja nam govori da je Isus kao prijatelj s nama uvijek. 

Djelitelji Krizme 8

Utorak 26. travnja, s kandidatima, roditeljima i kumovima susret je vodio dr. don Nediljko Ante Ančić, pastoralni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije i djelitelj Krizme u subotu 30. travnja. Poslije molitve fra Stipe Šušnjara  je predstavio tematske cjeline i jedinice koje su se obrađivale s kandidatima za sakrament Krizme na katehetskim susretima. Don Nediljko u obraćanju mladima naglasio je tri bitna elementa koja trebaju biti vidljivi u životu praktičnog vjernika kršćanina. Oni su: molitva, život u Crkvi i s Crkvom putem sakramentalnog života i dobra djela. Posebno se obratio poticajnim riječima roditeljima krizmanika da ustraju na putu odgoja i prenošenja vjere svojoj djeci.

Više fotografija