Frama Gospe Sinjske bogatija je sa 49 mladića i djevojaka koji su u dva petka, 22. i 29. travnja primljeni u Franjevačku mladež. Istaknuto je prilikom primanja kako je glavna zadaća svakog framaša navještati Krista po primjeru svetoga Franje te da uvijek moraju biti svjesni da su ljubljena djeca Božja.

Nakon izmoljene molitve Franjevačke mladeži mladi su primili prigodne darove, a slavlje se nastavilo u prostorijama samostana.

Bogu hvala na našim mladim koji su uoči 30 obljetnice postajanja Frame u Hrvatskoj pristupili Franjevačkoj mladeži i time dali novi poticaj i snagu našoj zajednici mladih.