U Župi Gospe Sinjske održava se zaručnički tečaj za 62 para koji žele sklopiti sakrament ženidbe u Crkvi. Svake večeri od 5. do 7. veljače s početkom u 18 sati u dvorani Gospe Sinjske, zaručnicima predavači govore o ljepoti braka kao zajednici muškarca i žene s biblijsko-teološkog, medicinskog, psihološko-pedagoškog i duhovnog aspekta.