Kad je ma svadba u Kani nestalo vina, Marija se obratila za pomoć Isusu. Isus joj odvrati da njegov čas još nije došao. Ali Marija s veli­kim pouzdanjem kaže poslužiteljima: Učinite što god vam rekne (Iv 2, 5). To su posljednje riječi Majke Božje što ih je zabilježilo Evanđelje. Vrlo su značajne te riječi. U njima se vidi Marijin dostojanstveni mir i sigurnost njezina pouzdanja u Isusovu pomoć. U njima se daje pouka svim ljudima svih vremena.

Na početku Isusova javnog života Marija je s Isusom bila na svadbi u Kani. Nije bez razloga Evanđelist donio tu zgodu iz života Isusova i njegove Majke. Tu se očitovala moć bi. Djevice. Na njezin je zagovor Isus učinio svoje prvo čudo (Iv 2, 1-11).
Iza svadbe u Kani SP spominje Mariju još pet puta, za vrijeme Isusova javnog života. Iz Kane je, kaže Evanđelje (Iv 2, 12), Isus s Maj­kom pošao u Kafarnaum i tu ostao nekoliko dana.


 

Marija je prije svih vjekova izabrana za jedinstvenu ulogu. Ona je »uporna meta nauma vječnoga« (Dante, Raj 33, 3). Njezinu je pojavu na zemlji Bog brižno pripravio.Drugi vat. sabor veli: Knjige SZopisuju povijest spasenja, u kojoj se polagano pripravlja Kristov dolazak na svijet. I ti prvi dokumenti, kako se čitaju u Crkvi i kako se shvaćaju u svjetlosti daljnje i potpune objave, malo pomalo sve jasnije iznose lik žene, Spasiteljeve Majke (LG 55). Evo tih biblijskih mjesta koji se od­nose na Mariju.

Idući tragom učenih ljudi, koji su istraživali porijeklo i značenje imena »Marija«, duhovni pisci nabrajaju oko 70 značenja toga imena. Evo samo najznačajnijih: ljubljena od Boga, puna milosti (bako je anđeo pozdravlja!); lijepa, dražesna, mila; prosvijetljena, sjajna; kra­ljica, gospođa; more gorkosti; zvijezda mora… Sva ta značenja, iako lijepa i sadržajna, ne obuhvaćaju u cijelosti što je Majka Božja u stvari i za ljudsko srce.

MARIJA POSREDNICA SVIH MILOSTI

Isus Krist je naš jedini, svemogući posrednik kod nebeskog Oca. Apostol veli: Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je dao sebe samoga kao otkup za sve (1 Tim 2,5-6). Uz Isusa htio je Bog da kod njegova prijestolja bude posrednica i presveta Djevica. Ona je dala svijetu početnika milosti - Isusa. Ona je najuže sjedinjena s Kristom u djelu otkupljenja.