Gedam Isusovo mrtvo tijelo na križu. Vojnici prebiše golijeni obojici raspetima s Isusom, ali njegovih golijeni ne prebiše, nego mu jedan od njih probode bok kopljem, te iz njega poteče krv i voda. Isusovo srce je slomljeno, to Srce koje nije znalo za mržnju i osvetu, za sebičnost i zavist, nego jedino za ljubav, duboku i silnu, kadru obuhvati i Oca u nebu i cjelokupno čovječanstvo svih vremena i svih područja. Njegovo probodeno Srce je izvor našega spasenja, razlog naše nade, uzrok naše ljubavi.

Ono je sveto mjesto gdje se ujedno slijeva sve što je bilo, što jest i što će biti. Tu je sva pretrpljena patnja, sav proživljeni strah, sva izdržana samoća, sva osjećana napuštenost i sva smrtna tjeskoba krikom izrečena. U tom smo srcu i svi mi sa svojim strahom pred virusom, zaraženi virosom. Tu se poljubiše ljudska i božanska ljubav, i tu se izmiriše Bog i svi muževi i žene povijesti. Sve su suze ljudskoga roda ovdje isplakane, svaka je bol ovdje shvaćena i svaki očaj dodirnut. S ljudima svih vremena gledam sada Isusa koga su proboli i polako shvaćam, što znači imati udjela u njegovu Tijelu i Krvi, što to znači biti čovjek. Isus je poslan nama, ne da nas osudi, nego da nam objavi svoju ljubav i ljubav svog Oca. Koliko je njegovo Srce žudjelo za tim da meni i svim ljudima podari ovu ljubav! A želio je jedino da prihvatimo njegovu ljubav i dopustimo da nas ona učini djecom svoga Oca, svojom braćom i sestrama. Koliko Bog želi samo biti ljubljen! Sam Isus je postao ranjiv da od nas ranjivih ljudi primi ljubav. Gledam svoga Gospodina, gledam njegov probodeni bok, mjesto gdje je probodeno njegovo Srce. I dok gledam, oči mi počinju prepoznavati užas i tjeskobu svih ljudi za koje si sebe predao. Njegovo probodeno Srce postaje srce čitavog čovječanstva, srce svega svijeta. On nas sve nosi: napuštenu djecu, bračne drugove koji jedno drugo odbaciše, poremećene obitelji, beskućnike, izbjeglice, zasužnjene, osakaćene i izmučene, ovih dana zaražene, tisuće i milijune neželjenih, zaboravljenih i u umiranju samima sebi prepuštenih. Gledam njihova iscrpljena tjelesa, njihova očajna lica, njihov prestrašeni pogled. Sve ih gledam ovdje, gdje je probodeno Isusovo tijelo i njegovo Srce. Milosrdni Gospodine, tvoje Srce je pro-bodeno zbog sve one uskraćene ljubavi. Svoji Duhom Svetim osnaži nas u ljubavi prema Tebi i braći i sestrama.