RADIKALNI IZBOR (Lk 11,14-23)

Nama ljudima nije strano vidjeti opsjednutost u drugima. Iz toga nije bio izuzet ni Isus. Od kojega duha dolazi Isusovo djelovanje, pitaju se Njegovi suvremenici. Ne prepoznati Isusa i procijeniti Ga nečistim, grijeh je protiv Duha Svetoga. Njegovi mu neprijatelji predstavljaju svoj zločesti duh. Da je Isus ispunjen Duhom, očita je istina. Zato je notorna laž suprotnost koja veli da Ga posjeduje „nečisti duh“. Čista laž ovdje znači laž u čistom stanju. Najgore stanje razumskog stvorenja.

Svaka pobjeda na duhom laži i sebičnosti ne može biti nego u snazi Duha istine i života. Božji Duh, moć i ruka su sinonimi. Izražavaju Njegovu ljubav koja djeluje za naše spasenje. Dok ruka označuje moć, prst upućuje na profinjenost i ljepotu onoga što čini. Prst je brižljivo i ljubazno djelovanje zanatlije, preciznog i stručnog u svojem radu. S prstom Božjim Isus ponovo izgrađuje u nama ljudima svoje lice sina. To je djelo Duha Svetoga.

Djelovanjem Duha među nas stiže Kraljevstvo Božje. Ono je dar koji nam dolazi odozgo. Dolazi nam od Oca u Sinu Isusu. Sve dok On, najjači, ne dođe, ostajemo pod vlašću jakoga. Njegova je pobjeda nad sotonom samo Kraljevstvo koje nas prethodi i koje nam je ponuđeno.

Našu je kuću, zbog grijeha, okupirao neprijatelj. Isus nas oslobađa i mi se grešnici možemo vratiti svojoj kući, u Očevo kraljevstvo iz kojega smo pobjegli. Đavao nas uvijek pobjeđuje kada u našem srcu, svojim otrovom, ubija riječ Oče. Tada smo daleko od Oca. Tako se odričemo svega u njegovu korist, dajući mu moć nad svim, nad onim što je Bog nama povjerio. Nije moguć nikakva ustanak ili pokušaj pobune, jer je on vladar tmina. Iznutra, iz nas, nikada ne može proklijati dan oslobođenja. Ali, pojavilo se Mlado sunce s visine da obasja nas koji sjedimo u sjeni smrtnoj.

Isusova pobjeda je sigurna. Ono što tražimo od Oca da dođe Kraljevstvo Njegovo, već je došlo u Sinu. Dovoljno je da Ga prihvatimo, da Ga želimo, moleći, tražeći, kucajući. Njegova je pobjeda automatska, kao što svjetlo pobjeđuje noć. Možemo se izvući samo ako zatvorimo oči u željenu sljepoću. U prvom trenutku svi koji dolazimo iz mraka uočavamo sunce kao neprijatelja. Naše se oko zatvara i odupire se da se otvori, ucviljeno i zaslijepljeno svjetlom. Ali, prije ili kasnije, otvara se, kada se uvjeri da nismo vidjeli zbog vlastitoga grijeha. Skida s nas masku neprijatelja i tada vidimo zlo njegove laži i dobro koje nam Bog želi. Vraća nam ono što nam je bilo ukradeno i daruje nam da možemo reći Oče. Tako ponovno oblačimo svoje istinsko odijelo, sliku Sina, i ulazimo u svoju kuću, Očevu baštinu.

Za ulazak u Kraljevstvo potrebno je biti s Isusom. Potrebno je imati Njegov Duh. Inače ostajemo u duhu smrti, pod vlašću sotone. Stajati s Isusom kvalificira naš sadašnji i budući život. Ako nismo s Njim, još smo uvijek van sebe u rukama neprijatelja. Biti s Njim, izvor je za razlučivanje kojega smo duha. (fač)