U mjesnom bratstvu Frame Gospe Sinjske u petak, 26. svibnja 2017. godine, održana je izborna skupština na kojoj je izabrano novo vodstvo koje će na godinu dana prema statutima Frame voditi ovo bratstvo. Uz framaše na izborima je prisustvovao  duhovni asistent fra Antonio Mravak, a u ime Područnog vijeća izbore je provela framašica Tereza Marković.

FRAMA VIJECE 2017

Za novu predsjednicu Frame Gospe Sinjske izabrana je Nikolina Vitić, a za njezinu zamjenicu Elena Jurko. Kroz sljedeću godinu za formaciju framaša u bratstvu brinut će se Tea Babić. Za službe tajnika i blagajnika izabrane su framašice Anđela Vuko i Ana Krajina. Na kraju izbora novo vodstvo pred prisutnim framašima izreklo je obećanje da će svoju službu vršiti na korist Crkve i Franjevačkog reda.