Sve događaje u župi od sada možete vidjeti i na platformi e - župe

https://e-zupe.com/