U izdanju Zbornika "Kačić"  objavljena je nova knjiga “fra Vjenceslav Bilušić i Kustodija Svete Zemlje“ koju je napisao dr. sc. fra Miroslav Modrić. Recezenti knjige su prof. dr. sc Josip Vrandečić i doc. dr. sc. Boris Havel. Autor knjige ističe da iako Putopis nije cjeloviti vodič po Svetoj Zemlji,svakom dobronamjernom dobro će doći da Sveta mjesta `pogleda' i s druge strane i u drugim okolnostima. Da ih upozna fra Vjenceslavovim očima,njegovim srcem i osebujnim pristupom Bibliji i evanđeoskim događajima.


U Prvom dijelu knjige autor
piše o Kustodiji Svete Zemlje, od njezinih prvih početaka, koji idu na same izvore Reda Manje braće, odnosno do sv. oca Franje. Opis počinje od ulaska Manje braće na prostor Svete Zemlje — otvaranja nji­hovih prvih samostana i preuzimanja uloge službenih čuvara Svetih mjesta koju im je povjerila Crkva, predstavljena u službi i osobi više papa — pa do današnjega života i ustrajnoga nošenja sa svime onim s čime se susreću u životu i povjerenom im radu.

Potom autor donosi osnovne djelatnosti Kustodije: stjecanje, istraživanje, čuvanje i uzdržavanje Svetih mjesta, svekolika skrb za kršćanske hodočasnike te cjelovita pastoralna briga za kršćane katolike u Svetoj Zemlji.

Zatim piše o nekim doprinosima hrvatskih franjevaca životu i radu Kustodije. Na posljetku, kao malu zasebnu cjelinu, piše o franjevcima Provincije Presvetog Otkupitelja povezanih s Kustodijom i Svetom Zemljom.

Drugi dio knjige posvećen je fra Vjenceslavu Bilušiću, članu Pro­vincije Presvetog Otkupitelja. On je s franjevcima u Kustodiji proboravio pola godine i o tome napisao putopis pod naslovom Moj pohod Svetoj Zemlji, kojemu je autor posvetio cijeli drugi dio knjige. Kako je Putopis do sada bio nepoznat, donesen je u cijelosti, s najnužnijim nadopunama i ispravcima.

U Trećem dijelu je nekoliko sadržaja koji pomažu boljem i lakšem ra­zumijevanju knjige u cjelini.

Autor na kraju izražava nadu da će ovim radom uspjeti u nakani da približili jedan stariji tekst o Svetoj Zemlji i problematiku Svetih mjesta i kršćana na prostori­ma o kojima fra Vjenceslav piše.