Raspored čitača na župskim misama (nedjelja u 10:00) za siječanj 2019.

 

6. 1. 2019.   1. Mirjana Vitić

                    2. Inga Bazina

                    3. Nives Šušnjara

 

13. 1. 2019. 1. Iva Kolak

                    2. Tomo Budimir

                    3. Željka Vuko

 

20. 1. 2019. 1. Helena Budimir

                    2. Luka Prolić

                    3. Jelena Prolić

 

27. 1. 2019. 1. Anka Vučković

                    2. Tanja Kodžoman-Križanac

                    3. Mate Lovrić