U nedjelju 14. Rujna, na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, kod crkve Sv. Frane na filijali Čitluku – Jasensko, blagoslovljen je križ „TAU“ Svetog Frane Asiškog. Blagoslov je obavio fra Eugen Poljak, župni vikar župe Gospe Sinjske. Radove je izveo Jozo Šušnjara.

  • image001
  • image002
  • image003
  • image004
  • image005
  • image006